Медична польська мова для початківців (А2+)


Запрошуємо на безкоштовний онлайн курс медичної польської мови
для лікарів та медичних працівників з України!

Курс «Медична польська мова для початківців (А2+) це:
15 лекцій для самонавчання з поданням базової медичної термінології (назви органів, хвороб, симптоматика)
понад 350 завдань, що включають сприйняття на слух, розуміння текстів та письмо (диктанти)
професійні аудіо-записи (медичні випадки, розмови з пацієнтами, призначення, епікриз)
польсько-український словник медичних термінів (понад 1000 визначень)
• автоматична перевірка відповідей

І багато інших цікавих матеріалів, які допомагають у вивченні польської медичної мови.

Дуже сподіваємось, що курс вам допоможе краще комунікаційно розуміти пацієнтів та швидше навчитись застосуванню медичних термінів.

Курс фінансовано з дотацій британського уряду (FCDO) через Mercy Corps.


Zapraszamy na bezpłatny kurs online języka polskiego dla lekarzy i pracowników medycznych z Ukrainy!

Kurs “Polski medyczny dla początkujących (A2+)” to:

15 lekcji do samodzielnej nauki z podstawowym słownictwem medycznym (nazwy narządów, chorób, objawów)
ponad 350 ćwiczeń na słuchanie, rozumienie tekstu oraz pisanie (dyktanda)
profesjonalne nagrania (przypadki medyczne, wywiady z pacjentem, zalecenia lekarskie, epikryzy)
polsko – ukraiński słownik terminów medycznych (ponad 1000 haseł)
• automatyczne sprawdzanie odpowiedzi
i wiele innych inspirujących pomocy do nauki języka polskiego medycznego.

Materiały zostały opracowane przez doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego
oraz konsultowane ze specjalistami z branży medycznej.

Mamy nadzieję, że kurs pozwoli lepiej zrozumieć wypowiedzi pacjentów i szybciej nauczyć się słownictwa medycznego!

Kurs został sfinansowany z dotacji rządu Wielkiej Brytanii (FCDO) za pośrednictwem Mercy Corps.

Jeżeli chcesz skontaktować się nami lub masz jakąś sugestię – napisz na adres: feedback.pl@eduandmore.org

Zobacz kurs
Darmowy

Kurs zawiera

  • 16 Lekcje